CHUYÊN MỤC
đăng nhậpThứ sáu, 26 Tháng 8 2011 04:29

Các lĩnh vực họat động

Written by  Administrator

Các hoạt động của Trung Tâm1. Thông tin: Tập hợp thông tin, văn bản pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu để hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và học tập của giảng viên, sinh viên về quyền con người và quyền công dân. Tổ chức các kênh trao đổi thông tin, trao đổi kết quả nghiên cứu trong lãnh vực này giữa các nhà nghiên cứu, giảng viên, cộng tác viên và sinh viên.

2. Nghiên cứu: Trung tâm thực hiện các nghiên cứu khoa học, chuyên sâu về quyền con người và quyền công dân. Hoạt động nghiên cứu tại Trung tâm dựa trên thực tế của Việt Nam và các kinh nghiệm pháp lý quốc tế. Các đề tài nghiên cứu của Trung tâm trải rộng từ những quyền cơ bản của con người và công dân về kinh tế, xã hội, chính trị, dân sự đến các quyền khác như quyền được chăm sóc y tế, học hành, tiếp cận thông tin….

3. Giáo dục: Xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy môn học trong lĩnh vực quyền con người tại trường đại học (bậc đại học và sau đại học).

4. Hợp tác: Là đầu mối liên kết nghiên cứu, đào tạo với các cá nhân, tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế về quyền con người.

Các hoạt động đang thực hiện

Từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm đã được sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhiều cộng tác viên, đồng nghiệp Việt Nam và quốc tế. Dù còn nhiều khó khăn lúc ban đầu nhưng Trung tâm đã tiến hành trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kiện toàn nhân sự. Trung tâm cũng đã cử cán bộ, chuyên viên tham gia những khóa tập huấn nghiệp vụ quản lý thông tin và thư viện; cử cán bộ, cộng tác viên tham gia hội thảo trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Trung tâm đang ưu tiên cho các hoạt động sau:

(i) các nghiên cứu về quyền con người và quyền công dân trong lãnh vực hành chính (liên quan đến Luật Hành chính), trong lãnh vực hình sự (liên quan đến Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự); cũng như các Công ước quốc tế về quyền con người;

(ii) hỗ trợ các nghiên cứu về pháp luật quyền con người của các cộng tác viên, giảng viên và sinh viên của trường;

(iii) tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi các kết quả nghiên cứu về quyền con người và quyền công dân.

Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục cử cán bộ, giảng viên tham dự các hội thảo trong nước và quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ tiến hành nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cộng tác viên, tiếp tục hoàn thiện trang thiết bị và nhân sự cho Trung tâm.

Last modified on Thứ hai, 31 Tháng 10 2011 10:17