CHUYÊN MỤC
đăng nhậpThứ sáu, 26 Tháng 8 2011 04:24

Chức năng và mục tiêu

Written by  Administrator

Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về quyền con người và quyền công dân của Trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh là một đơn vị nghiên cứu và giảng dạy pháp luật về quyền con người và quyền công dân.

Mục đích và tôn chỉ hoạt động

Trung tâm phấn đấu trở thành đơn vị nghiên cứu và giảng dạy khoa học pháp lý hàng đầu tại các tỉnh phía Nam và trên cả nước trong lãnh vực quyền con người và quyền công dân.

Với hoạt động giảng dạy, Trung tâm mong muốn đóng góp vào việc nâng cao nhận thức đúng đắn và khoa học của sinh viên về quyền con người và quyền công dân.

Với hoạt động nghiên cứu, Trung tâm tin tưởng những kết quả nghiên cứu của Trung tâm sẽ được sử dụng như những khuyến nghị mang tính chuyên môn, hữu ích cho quá trình lập pháp tại Việt Nam.

Last modified on Thứ năm, 20 Tháng 3 2014 07:06