CHUYÊN MỤC
đăng nhậpGiới thiệu

Giới thiệu

Văn phòng:

Lầu 8- Khu A – Số 2 Nguyễn Tất Thành, Q4, TPHCM

Điện thoại: 08.39400989- 182

Email: hcrc@hcmulaw.edu.vn

Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về quyền con người và quyền công dân của Trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh là một đơn vị nghiên cứu và giảng dạy pháp luật về quyền con người và quyền công dân.

 Mục đích và tôn chỉ hoạt động

Trung tâm phấn đấu trở thành đơn vị nghiên cứu và giảng dạy khoa học pháp lý hàng đầu tại các tỉnh phía Nam và trên cả nước trong lãnh vực quyền con người và quyền công dân.

Với hoạt động giảng dạy, Trung tâm mong muốn đóng góp vào việc nâng cao nhận thức đúng đắn và khoa học của sinh viên về quyền con người và quyền công dân.

Với hoạt động nghiên cứu, Trung tâm tin tưởng những kết quả nghiên cứu của Trung tâm sẽ được sử dụng như những khuyến nghị mang tính chuyên môn, hữu ích cho quá trình lập pháp tại Việt Nam.


Các lĩnh vực hoạt động

1. Thông tin: Tập hợp thông tin, văn bản pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu để hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và học tập của giảng viên, sinh viên về quyền con người và quyền công dân. Tổ chức các kênh trao đổi thông tin, trao đổi kết quả nghiên cứu trong lãnh vực này giữa các nhà nghiên cứu, giảng viên, cộng tác viên và sinh viên.

2. Nghiên cứu: Trung tâm thực hiện các nghiên cứu khoa học, chuyên sâu về quyền con người và quyền công dân. Hoạt động nghiên cứu tại Trung tâm dựa trên thực tế của Việt Nam và các kinh nghiệm pháp lý quốc tế. Các đề tài nghiên cứu của Trung tâm trải rộng từ những quyền cơ bản của con người và công dân về kinh tế, xã hội, chính trị, dân sự đến các quyền khác như quyền được chăm sóc y tế, học hành, tiếp cận thông tin….

3. Giáo dục: Xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy môn học trong lĩnh vực quyền con người tại trường đại học (bậc đại học và sau đại học).

4. Hợp tác: Là đầu mối liên kết nghiên cứu, đào tạo với các cá nhân, tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế về quyền con người.


Các hoạt động đang thực hiện

Từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm đã được sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhiều cộng tác viên, đồng nghiệp Việt Nam và quốc tế. Dù còn nhiều khó khăn lúc ban đầu nhưng Trung tâm đã tiến hành trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kiện toàn nhân sự. Trung tâm cũng đã cử cán bộ, chuyên viên tham gia những khóa tập huấn nghiệp vụ quản lý thông tin và thư viện; cử cán bộ, cộng tác viên tham gia hội thảo trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Trung tâm đang ưu tiên cho các hoạt động sau:

(i) các nghiên cứu về quyền con người và quyền công dân trong lãnh vực hành chính (liên quan đến Luật Hành chính), trong lãnh vực hình sự (liên quan đến Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự); cũng như các Công ước quốc tế về quyền con người;

(ii) hỗ trợ các nghiên cứu về pháp luật quyền con người của các cộng tác viên, giảng viên và sinh viên của trường;

(iii) tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi các kết quả nghiên cứu về quyền con người và quyền công dân.

Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục cử cán bộ, giảng viên tham dự các hội thảo trong nước và quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ tiến hành nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cộng tác viên, tiếp tục hoàn thiện trang thiết bị và nhân sự cho Trung tâm.

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 05 Tháng 10 2012 08:03)

 
Các bài viết khác...