CHUYÊN MỤC
đăng nhậpTin tức - sự kiện

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CUỘC THI “TÌM HIỂU QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM”

  1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013
  2. Bộ luật hình sự năm 1999
  3. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
  4. Bộ luật dân sự 2005
  5. Luật doanh nghiệp 2005
  6. Luật đầu tư 2005
  7. Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế 1948
  8. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966
  9. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội 1966

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 19 Tháng 3 2014 01:40)

 
Các bài viết khác...