CHUYÊN MỤC
đăng nhậpCác văn kiện Quốc tế cơ bản

Lọc tiêu đề     Hiển thị 
1 Tuyên bố thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc năm 2000 2888
2 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948 3586
3 Tuyên bố Viên và chương trình hành động năm 1993 2069
4 Hiến chương Liên Hiệp Quốc (1945) 24798