CHUYÊN MỤC
đăng nhậpHình sự

Lọc tiêu đề     Hiển thị 
STT Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Nghị định của chính phủ số 59/2000/NĐ-CP năm 2000 quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội 1965
2 Nghị định của chính phủ số 54/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất 2201
3 Nghị định của chính phủ số 53/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế 2383
4 Nghị định của chính phủ số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 3500
5 Nghị định của chính phủ số 21/2001/nđ-cp ngày 28 tháng 5 năm 2001 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt nam 3143
6 Luật Hàng không dân dụng - Luật số: 66/2006/QH11 3592
7 Luật của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 32/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về an ninh quốc gia 1771
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự 3703
9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự 4901
10 Luật quốc tịch việt nam năm 1998 2378
11 Nghị quyết của bộ chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 2559
12 Nghị quyết của chính phủ số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2009 ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 4640
13 Luật 2009 sửa đổi bổ sung BLHS 1999 3552
14 Bộ Luật Hình sự 1999 15382
15 Bộ Luật Hình sự 1985 10010