CHUYÊN MỤC
đăng nhậpTổ chức nhân sự

 

Giám đốc: NGƯT. Mai Hồng Quỳ

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

Điện thoại: 08.39400989 - 101

Email: mhquy@hcmulaw.eu.vn

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Phương Hoa

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật học

Điện thoại: 08.39400989 - 182

Email: ntphoa@hcmulaw.eu.vn

 

Chuyên viên: Phạm Võ Thảo Liên

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 08.39400989 - 182

Email: pvtlien@hcmulaw.eu.vn

 

Chuyên viên: Hà Ngọc Quỳnh Anh

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 08.39400989 - 139

Email: hnqanh@hcmulaw.edu.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Đức Chuyên

Học vị: Thạc sĩ Luật

Điện thoại: 08.39400989 - 120

Email: ndchuyen@hcmulaw.edu.vn


Giảng viên kiêm nhiệm: Nguyễn Tú Anh

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 08.39400989 - 140

Email: ntanh@hcmulaw.edu.vn

 

Chuyên viên kế toán: Phạm Đăng Khoa

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 08.39400989 - 130

Email: pdkhoa@hcmulaw.eu.vn

 

 

Trung tâm có hơn 50 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên là thành viên, cộng tác viên của Trung tâm


Tin cũ:

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 11 Tháng 3 2015 02:53)