CHUYÊN MỤC
đăng nhậpHồ sơ môn học

STT

TÊN MÔN  HỌC

NGƯỜI BIÊN SOẠN

TỪ KHÓA

QUY MÔ

NĂM 2011

 

 

1

Chủ thể kinh doanh và giải quyết phá sản

Khoa Luật Thương mại

 

 

2

Luật Thuế

Khoa Luật Thương mại

 

 

3

Luật Môi trường

Khoa Luật Thương mại

 

 

4

Luật Lao động

 

 

 

5

Tố tụng Dân sự

Khoa Luật Dân sự

 

 

6

Quyền nhân thân của cá nhân

Khoa Luật Dân sự

 

 

7

Tư pháp Quốc tế (Học phần 2)

Khoa Luật Quốc tế

 

 

8

Luật Hiến pháp Việt Nam

Khoa Luật Hành chính

 

 

NĂM 2010

 

 

1

Quyền con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Bộ môn Công pháp quốc tế

Luật Quốc tế, Công pháp Quốc tế

 

NĂM 2009

 

 

1

Thủ tục giải quyết vụ án hành chính trong việc bảo vệ quyền công dân (Dùng cho chương trình cao học)

Th.S-GVC Trần Kim Liễu

Luật hành chính

 

2

Mô hình, hình thức tố tụng và việc bảo vệ quyền con người trong Tố tụng hình sự (Dành cho học viên cao học)

TS. Lê Tiến Châu

Luật Tố tụng hình sự

 

3

Hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam

Khoa Luật Hành chính

Luật Hiến pháp

 

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 07:51)