CHUYÊN MỤC
đăng nhậpBài viết đăng trên tạp chí

BÀI VIẾT ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ

 

STT

TÊN BÀI VIẾT

TÁC GiẢ

TẠP CHÍ ĐĂNG

TỪ KHÓA

QUY MÔ

1

Một số nguyên tắc cơ bản để xác định thẩm quyền của Tòa  Hành chính với quyết định hành chính và hành vi hành chính

Th.S Trần Kim Liễu

Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam 10/2010

Luật hành chính, Tố tụng hành chính

 

2

Bàn về việc áp dụng hình phạt trục xuất đối với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam

Th.S Vũ Thị Thúy

Tạp chí Tòa án nhân dân

Luật hình sự. Tố tụng hình sự

 

3

Bảo vệ quyền của người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự

Th.S Đặng Thanh Hoa

Tạp chí Dân chủ và pháp luật

Luật dân sự, Tố tụng dân sự

 

4

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự của Nhà nước Việt Nam - nhìn từ góc độ bảo đảm quyền con người

TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

Tạp chí khoa học pháp lý

Luật dân sự, Bồi thường thiệt hại

 

5

Pháp luật nhà Lê thế kỷ XV trong việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

Th.S Phạm Thị Ngọc Huyên

Tạp chí khoa học pháp lý

Lịch sử nhà nước và pháp luật

 

6

Quá trình phát triển của quyền tiếp cận thông tin

Th.S Thái Thị Tuyết Dung

Tạp chí khoa học pháp lý

Luật hành chính, luật dân sự

 

7

Một số ý kiến về đổi mới tổ chức tòa hành chính trong hệ thống tòa án nhân dân hiện nay

Th.S Trần Kim Liễu

Tạp chí Tổ chức Nhà nước

Luật Tố tụng hành chính

 

8

Chế độ bầu cử từ góc nhìn động thuận xã hội và bảo vệ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương

TS. Vũ Văn Nhiêm

Tạp chí khoa học pháp lý

Luật  hành chính

 

9

Quyền được thông tin từ góc nhìn đảm bảo quyền con người và liên hệ với dự luật tiếp cận thông tin ở Việt Nam

TS. Vũ Văn Nhiêm

Tạp chí khoa học pháp lý

Luật hành chính

 

10

Hậu quả pháp lý của việc xác định lại giới tính trong pháp luật Việt Nam

TS. Đỗ Văn Đại

Tạp chí Tòa án nhân dân

 

 

11

Biện pháp bảo vệ cổ đông, thành viên công ty: Lý luận và thực tiễn

TS. Bùi Xuân Hải

Tạp chí Luật học

 

 

12

Vấn đề chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù theo Luật tương trợ tư pháp Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Tạp chí Luật học

 

 

13

Tự do kinh doanh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

TS. Bùi Xuân Hải

Nhà nước và pháp luật

 

 

14

Tự do báo chí và vấn đề bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín của cá nhân.

TS. Đỗ Văn Đại

Tạp chí khoa học pháp lý

 

 

15

Vấn đề lựa chọn và áp dụng tập quán để bảo đảm quyền con người cho cộng đồng các dân tộc thiểu số

TS. Phan Nhật Thanh

Tạp chí khoa học pháp lý

 

 

16

Quyền sở hữu trí tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm dưới góc độ quyền con người

TS. Phan Huy Hồng

Nghiên cứu lập pháp

 

 

17

Vai trò và trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm quyền con người

TS. Vũ Văn Nhiêm

Nhà nước và pháp luật

 

 

18

Pháp luật về xác định lại giới tính – Những bất cập và hướng hoàn thiện

Th.S Cao Vũ Minh

Tạp chí Tòa án nhân dân

 

 

19

Đảm bảo quyền có người bào chữa trong tổ tụng hình sự Mỹ

Th.S Lương Thị Mỹ Quỳnh

Tạp chí khoa học pháp lý

 

 

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 07:51)