CHUYÊN MỤC
đăng nhậpKỷ yếu - tọa đàm cấp Trường, Khoa

KỶ YẾU TỌA ĐÀM KHOA

NĂM 2011

STT

TÊN KỶ YẾU

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

TỪ KHÓA

QUY MÔ

1

Pháp luật kinh doanh và vấn đề bảo đảm quyền con người tại Việt Nam

Khoa Luật Thương mại

Luật Thương mại

Cấp Khoa

2

Giao dịch và giải quyết tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

Khoa Luật Dân sự

Luật Dân sự

Cấp Khoa

3

Cưỡng chế trong tư pháp hình sự Việt Nam với việc đảm bảo quyền con người

Khoa Luật Hình sự

Luật Hình sự

Cấp Khoa

4

Pháp luật kinh doanh và vấn đề bảo đảm quyền con người tại Việt Nam

Khoa Luật Thương mại

 

Cấp Khoa

5

Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam với mục đích do con người và vì con người

Khoa Luật Hành chính

 

Cấp Khoa

6

Quyền con người trong lĩnh vực Chính trị, Kinh tế, Dân sự theo quy định của pháp luật quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Khoa Luật Quốc tế

 

Cấp Khoa

7

Giao dịch và giải quyết tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

Khoa Luật Dân sự

 

Cấp Khoa

8

Cưỡng chế trong Tư pháp Hình sự Việt Nam với việc đảm bảo quyền con người

Khoa Luật Hình sự

 

Cấp Khoa

9

Vấn đề nhân quyền trong lịch sử tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam

Khoa Khoa học cơ bản

 

Cấp Khoa

10

Bàn về một số quyền trong tư pháp hình sự và việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Khoa Luật Hình sự

 

Cấp Khoa

11

Quyền dân sự trong Hiến pháp

Khoa Luật Dân sự

 

Cấp Khoa

12

Đổi mới quyền, nghĩa vị cơ bản của công dân về chính trị, dân sự trong điều kiện hiện nay ở VN

Khoa Luật Hành chính

 

Cấp Khoa

13

Quyền dân sự và chính trị trong pháp luật Quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

Khoa Luật Quốc tế

 

Cấp Khoa

14

Các quyền dân sự của công dân theo Hiến pháp Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh và bảo vệ môi trường

Khoa Luật Thương mại

 

Cấp Khoa

NĂM 2010

1

Quyền con người trong pháp luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam

Khoa Luật Quốc tế

Luật Quốc tế

Cấp Khoa

2

Pháp luật xử lý vi phạm hành chính - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Khoa Luật Hành chính

Luật hành chính

Cấp Khoa

3

Vấn đề quyền con người ở Việt Nam - Từ góc độ lịch sử, xã hội và chủ trương đường lối của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa Khoa học cơ bản

lịch sử

Cấp Khoa

4

Quyền con người trong lĩnh vực môi trường và hoạt động đầu tư kinh doanh

Khoa Luật Thương mại

Pháp luật kinh doanh - thương mại

Cấp Khoa

5

Quyền con người trong pháp luật Dân sự

Khoa Luật Dân sự

Luật dân sự

Cấp Khoa

6

Quyền con người trong tư pháp hình sự Việt Nam

Trường ĐH Luật TP HCM

Luật hình sự

Cấp trường

NĂM 2009

1

Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân (Từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam)

Trường ĐH Luật TP HCM

Luật hành chính

Cấp trường

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 07:51)