CHUYÊN MỤC
đăng nhậpSách tham khảo giảng viên của trường xuất bản

1. Năm 2010

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

1

Hành trình của quyền con người

Chủ biên: PGS. TS Mai Hồng Quỳ

2

Hình phạt tử hình trong Luật Hình sự Việt Nam

Th.S Vũ Thị Thúy

3

Bảo đảm quyền con người trong tư pháp hình sự Việt Nam

Chủ biên: TS Võ Thị Kim Oanh

4

Nhận diện quyền dân sự trong bộ luật Hồng Đức

Th.S Trần Quang Trung

5

Quyền bình đẳng nam nữ trong hoạt động lãnh đạo, quản lý Nhà nước ở Việt Nam qua tiến trình phát triển của lịch sử

TS. Trần Thị Rồi

6

Pháp luật an sinh xã hội - Kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam

TS. Trần Hoàng Hải
TS. Lê Thị Thúy Hương

 

2. Năm 2011

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

1

Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài và việc bảo vệ quyền dân sự tại cơ quan tư pháp Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Tiến

2

Tự do kinh doanh và vấn đề bảo đảm quyền con người tại Việt Nam

PGS. TS Mai Hồng Quỳ

3

Bảo vệ quyền của người khuyết tật: so sánh pháp luật VN với Công ước của Liên hiệp quốc về người khuyết tật

ThS. Đinh Thị Cẩm Hà

4

Quyền con người của người không quốc tịch, người lao động di trú, người thiểu số trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Ths. Ngô Hữu Phước

5

Quyền con người trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ở Việt Nam

TS. Võ Thị Kim Oanh

6

Chế độ sở hữu đất đai và vấn đề bảo đảm quyền tài sản đối với đất đai của tổ cá nhân, tổ chức ở Việt Nam

TS. Phạm Văn Võ

7

Thủ tục khởi kiện và giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài – cơ chế hữu hiệu bảo vệ quyền dân sự

TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

3. Năm 2012

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

1

Phán quyết của Tòa án Tư pháp Liên minh châu Âu về quyền tự do kinh doanh và kinh nghiệm cho Việt Nam

TS Phan Huy Hồng

2

Quyền tiếp cận thông tin - quyền riêng tư ở Việt Nam và một số quốc gia

ThS Thái Thị Tuyết Dung

4. Năm 2013

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

1

Luật Hình sự quốc tế với việc bảo đảm quyền con người

TS Nguyễn Thị Phương Hoa

2

Bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân trong giai đoạn hiện nay

ThS Nguyễn Thị Thiện Trí

PGS. TS Nguyễn Cảnh Hợp

ThS. Nguyễn Thị Nhàn

ThS. Cao Vũ Minh

Trần Thị Thu Hà

Mai Thị Lâm

Trương Tư Phước

3

Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ kiện về chống bán phá giá

Trần Thị Thùy Dương

4

Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng

TS Lê Thị Nam Giang

5

Quyền con người trong Tổ chức Thương mại Thế giới: rào cảm hay động lực của thương mại tự do?

TS Lê Thị Ánh Nguyệt

6

Bảo vệ nạn nhân buôn bán người tại Việt Nam

TS Hoàng Thị Tuệ Phương

7

Pháp luật đầu tư và thương mại Việt Nam với vấn đề bảo đảm các quyền kinh tế của con người

PGS TS Bùi Xuân Hải

8

Bảo đảm quyền có người bào chữa của người bị buộc tội - So sánh giữa tố tụng hình sự Việt Nam, Đức và Mỹ

TS Lương Thị Mỹ Quỳnh

 

5. Năm 2014

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

1

Bình luận khoa học về luật xử lý  vi phạm hành chính 2012 (Quyển 1 và quyển 2)

PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp

2

Công ước chống tra tấn và vấn đề thực thi tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Đức Chuyên

3

Giảng dạy luật thông qua mô hình phiên toà giả định

TS. Trần Việt Dũng

4

Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

PGS. TS. Đỗ Văn Đại

 

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 11 Tháng 3 2015 03:05)