CHUYÊN MỤC
đăng nhậpSách chuyên khảo do giảng viên của trường xuất bản

STT

TÊN SÁCH

TÁC GiẢ

TỪ KHÓA

QUY MÔ

SÁCH CHUYÊN KHẢO NĂM 2011

1

Cơ chế giám sát Hiến pháp và vấn đề bảo đảm quyền con người

ThS Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

SÁCH CHUYÊN KHẢO NĂM 2010

1

Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

GS. TS. Nguyễn Đăng Dung
PGS. TS. Trương Đắc Linh
Th.S Nguyễn Mạnh Hùng
Lưu Đức Quang
Th.S Nguyễn Văn Trí

Hiến pháp

 

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 07:50)