CHUYÊN MỤC
đăng nhập



Thể lệ cuộc thi 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

“TÌM HIỂU QUYỀN CON NGƯỜI TRONG

LUẬT PHÁP QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

THỂ LỆ

Cuộc thi “Tìm hiểu Quyền con người trong luật pháp Quốc tế và Việt Nam”

Lần I - Năm 2011

(Ban hành kèm theo Kế hoạch Số: 1701 /ĐHL – KH  của Hiệu trưởng

trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12/10/2011)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1: Đối tượng tham dự cuộc thi

Tất cả sinh viên Hệ chính quy các Khóa 33, 34, 35, 36.

Điều 2: Đăng ký dự thi

1. Các sinh viên tham gia dự thi dưới hình thức đội tuyển, mỗi đội tuyển gồm 04 thành viên.

2. Mỗi sinh viên chỉ được tham gia một đội tuyển.

3. Đội tuyển đăng ký tham dự theo mẫu (nhận tại văn phòng Đoàn trường hoặc tải về từ Website của trường).

Địa chỉ gửi phiếu đăng ký: Văn Phòng Đoàn trường tại 02 cơ sở, cơ sở Nguyễn Tất Thành - Phòng A.308 và cơ sở Tân Thuận - Phòng D.207, hạn chót đăng ký vào lúc 16g30 ngày 27/10/2011. Hết thời hạn đăng ký, Ban Tổ chức không tiếp nhận danh sách đăng ký thêm.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

a, Vòng Sơ loại: Vào lúc 18g00 ngày 02/11/2011 (thứ tư) tại 02 cơ sở, cơ sở Nguyễn Tất Thành và cơ sở Tân Thuận. Lưu ý: Phòng thi cụ thể Ban Tổ chức sẽ công bố trên Website trường http://www.hcmulaw.edu.vn (mục thông báo chung dành cho sinh viên), http://doanthanhnienluat.com và tại hệ thống bảng tin ở 02 cơ sở vào ngày 31/10/2011.

b, Vòng Chung kết, trao giải: Dự kiến được tổ chức vào ngày 18/11/2011 (thứ sáu) tại Hội trường C.302 cơ sở Nguyễn Tất Thành.

 

II. NỘI DUNG THI:

Điều 3: Cuộc thi được chia thành 02 vòng, vòng Sơ loại và Vòng Chung kết.

Điều 4: Nội dung và hình thức thi

1. Vòng Sơ loại

- Tất cả sinh viên đều dự thi. Điểm của đội sẽ là tổng điểm của tất cả các thành viên trong đội.

- Hình thức thi: trắc nghiệm.

- Số lượng câu hỏi: 40 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ.

- Cơ cấu điểm: Trả lời đúng mỗi câu hỏi trắc nghiệm được 1 điểm, câu hỏi phụ được 10 điểm. Câu hỏi phụ chỉ được chấm để phân định đội sẽ lọt vào vòng Chung kết.

- Thời gian làm bài: 60 phút.

Kết thúc vòng sơ loại, Ban tổ chức sẽ chọn ra 04 đội thi có số điểm cao nhất vào dự thi vòng Chung kết.

2. Vòng Chung kết

Vòng chung kết sẽ có 04 đội dự thi, các đội dự thi là các đội có số điểm cao nhất được tuyển chọn từ vòng Sơ loại. Vòng Chung kết gồm 03 phần thi:

A.  Phần 1: MỞ CỬA TRI THỨC

- Hình thức thi: Nhận định Đúng/ Sai và giải thích tại sao.

- Tổng số câu hỏi: 12 câu.

- Thời gian trả lời: tối đa 2 phút cho một câu hỏi. Đội nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời.

- Cách tính điểm: Trả lời hoàn chỉnh và đầy đủ câu hỏi của mình trong thời gian quy định thì trọn 10 điểm. Trả lời sai không được điểm.

Ba đội còn lại có quyền trả lời bổ sung nếu đội kia trả lời sai. Sau khi MC ra hiệu lệnh “05 giây cho 3 đội còn lại, bắt đầu!”, đội nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai không được điểm.

Điểm cụ thể cho từng câu trả lời do Ban giám khảo quyết định. Sau khi kết thúc mỗi câu hỏi, các đội sẽ được nghe nhận xét và điểm số từ Ban giám khảo.

B. Phần 2: TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ

Hình thức thi: Bài tập tình huống

BTC chuẩn bị sẵn 04 tình huống giả định liên quan đến quyền con người trong các lĩnh vực Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hành chính và Luật Hình sự với những nhiệm vụ đặt ra cần phải giải quyết.

Cách tính điểm: Mỗi tình huống có 03 câu hỏi theo thứ tự:

1. Vấn đề pháp lý và các văn bản cần áp dụng để giải quyết tình huống (5 điểm).

2. Cách giải quyết tình huống (15 điểm).

3. Nếu thay đổi 1 tình tiết trong tình huống thì sẽ giải quyết thế nào? (10 điểm).

Các đội bấm chuông giành quyền trả lời lần lượt câu hỏi theo thứ tự dưới sự hướng dẫn của MC. Sau khi kết thúc mỗi tình huống, các đội sẽ được nghe nhận xét và điểm số từ Ban giám khảo.

C.  Phần 3: TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Các đội bốc thăm và chuẩn bị 1 một kế hoạch tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật về quyền con người cho một nhóm đối tượng như: học sinh – sinh viên, công nhân khu chế xuất, người lao động, bà mẹ - trẻ em… Sau đó, đội thi sẽ tự lựa chọn hình thức thể hiện trước Hội đồng Ban giám khảo về nội dung tuyên truyền của mình trong vòng Chung kết.

Thời gian trình bày của mỗi đội không quá 15 phút. Nếu trình bày quá thời gian quy định thì số điểm sẽ bị trừ dần mỗi 1 phút là 5 điểm. Sau đó, cả đội sẽ có 5 phút để trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo.

Cách tính điểm: Điểm tối đa cho phần thi này là 50 điểm, là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo bao gồm những nội dung sau:

1. Nội dung tuyên truyền (20 điểm).

2. Hình thức tuyên truyền (15 điểm)

3. Trả lời phản biện (15 điểm)

Điều 5: Nguyên tắc chấm điểm

1.      Điểm cho công khai sau mỗi vòng thi;

2.      Ở vòng Chung kết, đội có tổng số điểm cao nhất của tất cả các phần thi là đội thắng cuộc. Trường hợp trùng điểm sẽ phân định bằng câu hỏi phụ.

Điều 6: Cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng chính: Ban Tổ chức sẽ trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, tài liệu tham khảo liên quan đến Quyền con người, Quyền công dân và các phần thưởng sau:

- 01 giải Nhất: phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 6.000.000 đồng

- 01 giải Nhì: phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 4.000.000 đồng

- 02 giải Ba: phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng

2. Giải thưởng phụ:

- 01 giải khuyến khích: 01 đội Khóa 36 có điểm cao nhất ở vòng loại sẽ được tặng 01 bộ tài liệu tham khảo về Quyền con người, Quyền công dân cùng phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng;

- 01 giải thưởng dành cho lớp có nhiều đội đăng ký và dự thi nhiều nhất: phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 500.000 đồng;

III. TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN, ĐỘI TUYỂN THAM GIA CUỘC THI – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 7: Trách nhiệm các cá nhân, đội tuyển tham gia

1.    Chấp hành nghiêm túc các quy định của Ban Tổ chức về thời gian, địa điểm. Chấp hành nghiêm túc thể lệ cuộc thi;

2.    Ban Cán sự các lớp có trách nhiệm theo dõi tình hình sinh viên của lớp mình tham gia cuộc thi, tổ chức lực lượng cổ động viên cho trận đấu ở vòng chung kết có đội tuyển của lớp mình tham gia thi đấu;

3.    Trong quá trình diễn ra cuộc thi, có thắc mắc khiếu nại vấn đề gì, các đơn vị gửi văn bản do đội trưởng ký về Ban Tổ chức, chậm nhất 01 ngày sau khi có vụ việc phát sinh. Nếu đội nào vi phạm thể lệ, tùy mức độ sẽ Ban Tổ chức sẽ xem xét và đề xuất hình thức xử lý phù hợp.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Thể lệ có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu thấy có những điểm cần thay đổi cho phù hợp trước khi thi đấu, Ban Tổ chức sẽ quyết định và thông báo cho các đội trước khi thi ít nhất 3 ngày./.

 

Nơi nhận:

-    Đảng ủy - Ban Giám hiệu (Báo cáo);

-    Trung tâm NCPL, TVPL, Đoàn trường (Thực hiện);

-    Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (Thực hiện);

-    BCS các lớp thuộc khóa 33, 34,35 và 36(Thực hiện);

-    Lưu: Văn thư, TT. NCPL QCN – QCD (L.60).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

VÕ VĂN PHÚC

 

 

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 08 Tháng 11 2011 08:34)