CHUYÊN MỤC
đăng nhậpSách tham khảo tiếng việt

TIẾNG VIỆT

STT

Tên sách

Tác giả

NXB

Năm XB

1

Giải thích pháp luật: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về giải thích pháp luật, tháng 2/2008)

VPQH Việt Nam – Dự án Hỗ trợ cải cách pháp luật và tư pháp (Jopso)

Hồng Đức

2009

2

Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam (truyền thống, lý luận và thực tiễn)

Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM – Hội nghiên cứu quyền con người Trung Quốc

CTQG

2003

3

Văn kiện Quốc tế về Quyền con người

Trung tâm nghiên cứu quyền con người và Viện thông tin khoa học thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

 

2000

4

Liên Hợp Quốc
Những nội dung cơ bản về quyền con người

Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

 

2002

5

Luật nhân đạo quốc tế: Những nội dung cơ bản

Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

 

2005

6

Hiến pháp, pháp luật và quyền con người: Kinh nghiệm Việt Nam và Thụy Điển

Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM – Viện  Raoul Wallenberg về quyền con người và Luật nhân đạo, Đại học Lund, Thụy Điển

Chính trị quốc gia

2001

7

25 năm thực hiện Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) – thực tiễn tại Việt Nam

Quỹ phát triển phụ nữ LHQ- Viện NC Quyền con người- Cơ quan phát triển quốc tế Canada

 

2008

8

Tập tục truyền thống với việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ và quyền trẻ em ở Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu quyền con người và Viện thông tin khoa học thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

Chính trị quốc gia

2001

9

Vì quyền trẻ em và sự bình đẳng của phụ nữ (Tập tham luận tại Hội thảo khoa học)

Trung tâm nghiên cứu quyền con người và Viện thông tin khoa học thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

 

1999

10

Một số vấn đề về quyền kinh tế và xã hội

GS.PTS Hoàng Văn Hảo, PTS. Chu Hồng Thanh (Chủ biên)

Lý luận Chính trị

2005

11

Các văn kiện cơ bản về Luật nhân đạo quốc tế

Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

Lý luận Chính trị

2005

12

Các văn kiện Quốc tế và luật của một số nước về tiếp cận thông tin (Sách tham khảo)

Viện nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

CAND

2007

13

Quyền trẻ em (Sách chuyên đề phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện quyền trẻ em)

Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

 

2000

14

Tuyên ngôn thế giới và Hai công ước 1966 về quyền con người

Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

 

2002

15

Quyền con người: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam và Australia

Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM – Khoa Luật châu Á Thái bình dương thuộc Đại học tổng hợp Sydney

LLCT

2004

16

Tài liệu Tham khảo Luật quốc tế về Quyền con người

Viện Nghiên cứu Quyền con người

LLCT

2005

17

Một số vấn đề về quyền dân sự và chính trị

Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

CTQG

1997

18

Tư pháp người chưa thành niên

Viện Nghiên cứu Quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM – NXB Chính trị Quốc gia

 

2006

19

C.Mác – Ph.Ăngghen về Quyền con người

Viện Nghiên cứu Quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM – NXB Chính trị Quốc gia

 

1998

20

Văn kiện quốc tế về Quyền con người

Trung tâm nghiên cứu quyền con người thuộc học viện Chính trị quốc gia HCM

Chính trị quốc gia

1998

21

Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người (3 quyển)

Nguyễn Đăng Dung - Vũ Công Giao - Lã Khánh Tùng (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chính trị quốc gia

2009

22

Quyền con người tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học (Tập I)

GS.TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên)

Khoa học xã hội

2010

23

Quyền con người tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học (Tập II)

GS.TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên)

Khoa học xã hội

2010

24

Quyền con người tiếp cận đa ngành và liên ngành khoa học xã hội (2 quyển)

GS.TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên)

Khoa học xã hội

2010

25

Những điều cần biết về hình phạt tử hình (2 quyển)

Trung tâm nghiên cứu Quyền con người - Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội

Chính trị quốc gia

2009

26

Hỏi đáp về quyền con người

Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội

Công an nhân dân

2010

27

Giáo dục Quyền con người - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

GS.TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên)

Khoa học xã hội

2010

28

Quyền con người - Tài liệu chuyên đề của liên hợp quốc

Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội

Công an nhân dân

2010

29

Con người
Văn hóa quyền và phát triển

Mai Quỳnh Nam (Chủ biên)

Từ Điển Bách Khoa

2009

30

Quyền con người - Tập hợp những bình luận/khuyến nghị của Ủy ban công ước Liên Hợp Quốc

Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội

Công an nhân dân

2010

31

Tìm hiểu về Quyền con người- Tài liệu hướng dẫn giáo dục quyền con người (Sách tham khảo)

Wolfgang Benedek(Chủ biên)

Tư pháp

2008

32

Các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người

Trung tâm nghiên cứu quyền con người

 

2002

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 07:50)