CHUYÊN MỤC
đăng nhậpThông báo triển khai Kế hoạch năm 2015 của Trung tâm NCPL QCN & QCD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

 
Số:  377/TB-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2015

Trung tâm NCPL quyền con người và quyền công dân

  

Kinh gửi: Lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm

 

Được sự thống nhất của Ban Giám hiệu về việc Triển khai Kế hoạch năm 2015 nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người, Trung tâm NCPL QCN, QCD thông báo đến các cán bộ, giảng viên trong Nhà trường về các hoạt động cụ thể như sau:

  1. I. Hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền con người của giảng viên
  2. 1. Bài viết về quyền con người được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành luật

-          Mức hỗ trợ: từ 2.500.000 đồng - 4.000.000 đồng/ bài viết

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 20 bài viết

-          Bài viết phải được đăng tải trong thời gian từ tháng 01/2015 đến trước ngày 20/12/2015

  1. 2. Công trình nghiên cứu khoa học
  2. a. Công trình NCKH do cá nhân cán bộ, giảng viên thực hiện

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 01 công trình

  1. b. Công trình NCKH do nhóm cán bộ, giảng viên thực hiện (Mỗi nhóm có ít nhất 3 thành viên)

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 05 công trình

  1. Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 25/11/2015
  2. 3. Xuất bản sách về quyền con người

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 05 quyển sách

-          Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2015

v  Khuyến khích các công trình nghiên cứu thực tiễn và có giá trị ứng dụng cao. Tùy theo nội dung và chất lượng của từng công trình được thể hiện thông qua thuyết minh đề tài, trên cơ sở đề nghị của hội đồng tuyển chọn, Nhà trường sẽ quyết định mức hỗ trợ thích hợp cho các mục 2, 3.

 

II. Hỗ trợ việc trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học về quyền con người thông qua Hội thảo, tọa đàm

  1. 1. Hội thảo cấp trường

-          Số lượng: 03 hội thảo (01 Hội thảo quốc tế về Luật trưng cầu dân ý)

-          Chi phí hỗ trợ bài viết hội thảo: 50.000.000 đồng/ hội thảo

  1. 2. Tọa đàm cấp khoa

-          Mức hỗ trợ: 30.000.000 đồng/ tọa đàm

-          Số lượng: 01 tọa đàm/ mỗi khoa chuyên môn (Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Luật Hành chính, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế)

-          Thời gian tổ chức: Trước ngày 30/11/2015

 

  1. III. Hỗ trợ việc xây dựng Hồ sơ môn học về quyền con người

-       Mức hỗ trợ: 15.000.000 đồng/ hồ sơ môn học

-       Số lượng: 01 hồ sơ môn học/ mỗi khoa chuyên môn (Khoa Luật Luật Hành chính, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế)

-       Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2015

Trung tâm kính đề nghị các Khoa, các cán bộ, giảng viên có quan tâm đăng ký nội dung hoạt động với Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân đến hết ngày 31/3/2015 qua email: hcrc@hcmulaw.edu.vn hoặc pvtlien@hcmulaw.edu.vn. Việc tuyển chọn các công trình được hỗ trợ sẽ do Phòng Quản lý NCKH & HTQT thông báo đến Quý Thầy cô sau khi có kết quả tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm NCPL QCN, QCD, A808 cơ sở Nguyễn Tất Thành. Số máy nhánh: 182.

Trân trọng!

 

 

HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NCPL QCN & QCD

(Đã ký và đóng dấu)

Mai Hồng Quỳ

 


Tin mới:
Tin cũ:

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 24 Tháng 3 2015 03:12)