CHUYÊN MỤC
đăng nhậpKế hoạch hoạt động năm 2014 của Trung tâm NCPL QCN & QCD 

THÔNG BÁO

V/v triển khai kế hoạch hoạt động năm 2014

Trung tâm NCPL quyền con người và quyền công dân

 
 

 

Kinh gửi: Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm

Các giảng viên, chuyên viên

Được sự thống nhất của Ban Giám hiệu về việc triển khai Kế hoạch năm 2014 nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy về quyền con người, quyền công dân; Trung tâm NCPL QCN, QCD xin thông báo đến các đơn vị và các cán bộ, giảng viên của Nhà trường về hỗ trợ tài chính cho các hoạt động cụ thể như sau:

  1. I. Hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền con người của giảng viên
  2. 1. Bài viết về quyền con người được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành luật

-          Mức hỗ trợ: 4.000.000 đồng/ bài viết

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 20 bài viết

-          Bài viết phải được đăng tải trong thời gian từ tháng 01/2014 đến trước ngày 20/12/2014

  1. 2. Công trình nghiên cứu khoa học về quyền con người
  2. a. Công trình NCKH do cá nhân cán bộ, giảng viên thực hiện

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 03 công trình

-          Kinh phí hỗ trợ được quyết định dựa trên kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài

  1. b. Công trình NCKH do nhóm cán bộ, giảng viên thực hiện (Mỗi nhóm có ít nhất 3 thành viên)

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 06 công trình

-          Kinh phí hỗ trợ được quyết định dựa trên kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài

  1. Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: trước ngày 30/11/2014.
  2. 3. Xuất bản sách về quyền con người

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 07 quyển sách

-          Kinh phí hỗ trợ được quyết định dựa trên kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định thuyết minh về xuất bản sách

-          Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: trước ngày 30/11/2014.

v  Khuyến khích các công trình nghiên cứu thực tiễn và có giá trị ứng dụng cao, nhất là những công trình liên quan đến hoạt động lập pháp của đất nước.

II. Hỗ trợ việc trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học về quyền con người thông qua Hội thảo, tọa đàm

  1. 1. Hội thảo cấp trường

-          Số lượng: 01 hội thảo

-          Chi phí hỗ trợ bài viết hội thảo: 40.000.000 đồng/hội thảo

  1. 2. Tọa đàm cấp khoa

-          Mức hỗ trợ: 30.000.000 đồng/tọa đàm (mức hỗ trợ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí quản lý)

-          Số lượng: 01 tọa đàm/mỗi khoa chuyên môn (Khoa khoa học cơ bản, Khoa Luật hành chính, Khoa Luật dân sự, Khoa Luật hình sự, Khoa Luật thương mại, Khoa Luật quốc tế, Khoa Quản trị - Luật)

-          Thời gian tổ chức: trước ngày 30/11/2014.

  1. III. Hỗ trợ việc xây dựng Hồ sơ môn học về quyền con người

-          Mức hỗ trợ: 15.000.000 đồng/hồ sơ môn học (mức hỗ trợ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí quản lý)

-       Số lượng: 01 hồ sơ môn học/mỗi khoa chuyên môn (Khoa Luật hành chính, Khoa Luật dân sự, Khoa Luật hình sự, Khoa Luật thương mại, Khoa Luật quốc tế)

-       Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: trước ngày 30/11/2014.

Trung tâm kính đề nghị các Khoa, các cán bộ, giảng viên có quan tâm đăng ký nội dung hoạt động với Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân đến hết ngày 13/03/2014 qua email: ttnq@hcmulaw.edu.vn hoặc pvtlien@hcmulaw.edu.vn. Việc tuyển chọn các công trình được hỗ trợ sẽ do Phòng Quản lý NCKH & HTQT thông báo đến Quý Thầy cô sau khi có kết quả tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm NCPL QCN & QCD, A.808 cơ sở Nguyễn Tất Thành. Số máy nhánh: 182.

Trân trọng!

 

 

HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(Đã ký)

Mai Hồng Quỳ

 


Tin mới:
Tin cũ:

Lần cập nhật cuối (Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 09:11)