CHUYÊN MỤC
đăng nhậpTHƯ TRIỆU TẬP THAM DỰ HỘI THẢO "PHẦN THỨ 7 BLDS VÀ VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG CÁC QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI"

THƯ TRIỆU TẬP

Kính gửi:    Lãnh đạo các đơn vị

 

Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Phần thứ 7 Bộ luật dân sự và vấn đề bảo đảm quyền con người trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài” nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu giữa các học giả, chuyên gia của nhà trường với các cơ quan, đơn vị quan tâm đến chủ đề trên.

  • Thời gian: 8h30 sáng thứ bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2012.
  • Địa điểm: Hội trường A1002, số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM
  • Thành phần được triệu tập tham dự Hội thảo:

-          Tất cả giảng viên của khoa Luật Quốc tế không có giờ giảng vào ngày thứ bảy (giảng viên đăng ký thời gian tham dự hội thảo cho trợ lý khoa);

-          Các khoa Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hành chính – Nhà nước, Luật Hình sự, Khoa học cơ bản, Khoa Quản trị: mỗi khoa 05 giảng viên;

-          Học viên Cao học K17, K18 chuyên ngành Luật Quốc tế, Luật Dân sự và Luật Kinh tế: 10 học viên mỗi lớp (lớp trưởng chịu trách nhiệm lập danh sách học viên tham dự);

-          Tất cả sinh viên chính quy lớp Chất lượng cao K34 (lớp trưởng chịu trách nhiệm lập danh sách sinh viên tham dự).

Ngoài ra, những cán bộ, giảng viên có quan tâm của các khoa, phòng, ban được khuyến khích tham gia.

Kính đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên và học viên tham dự đầy đủ, đúng giờ và gửi danh sách tham dự đến Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân qua email pvtlien@hcmulaw.edu.vn trước 15h ngày 16/11/2012.

Trân trọng.

.KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

.Võ Văn Phúc

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 15 Tháng 11 2012 02:37)