CHUYÊN MỤC
đăng nhậpTriển khai kế hoạch hoạt động 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

TRUNG TÂM NCPL QCN, QCD

  

Số:   570A /TB-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4  năm 2012

THÔNG BÁO

V/v Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2012

Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm

 

Được sự thống nhất của Ban Giám hiệu về việc Triển khai Kế hoạch năm 2012 nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người, Trung tâm NCPL QCN, QCD phối hợp với Phòng Quản lý NCKH & HTQT thông báo đến các cán bộ, giảng viên trong Nhà trường về các hoạt động cụ thể như sau:

I. Hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền con người của giảng viên
1. Bài viết về quyền con người được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành luật

-          Mức hỗ trợ: 4.000.000 đồng/ bài viết

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 15 bài viết

-          Bài viết phải được đăng tải trong thời gian từ tháng 01/2012 đến trước ngày 05/12/2012

2. Công trình nghiên cứu khoa học
a. Công trình NCKH do cá nhân cán bộ, giảng viên thực hiện

-          Mức hỗ trợ: tối đa 20.000.000 đồng/ đề tài (tùy theo nội dung và chất lượng của từng công trình)

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 10 công trình

b. Công trình NCKH do nhóm cán bộ, giảng viên thực hiện (Mỗi nhóm có ít nhất 3 thành viên)

-          Mức hỗ trợ: tối đa 50.000.000 đồng/ đề tài (tùy theo nội dung và chất lượng của từng công trình, khuyến khích các công trình nghiên cứu thực tiễn và có giá trị ứng dụng cao)

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 06 công trình

Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

Khuyến khích các Công trình NCKH liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp 1992

3. Xuất bản sách về quyền con người

-          Mức hỗ trợ: tối đa 50.000.000 đồng / quyển sách

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 07 quyển sách

-          Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

4. Viết sách chuyên khảo hoặc giáo trình

-          Mức hỗ trợ: tối đa 50.000.000 đồng/ quyển sách

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 01 quyển sách

-          Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

 

II. Hỗ trợ việc trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học về quyền con người thông qua Hội thảo, tọa đàm
1. Hội thảo cấp trường

-          Số lượng: 01 hội thảo

-          Chi phí hỗ trợ bài viết hội thảo: 40.000.000 đồng/ hội thảo

2. Tọa đàm cấp khoa

-          Mức hỗ trợ: 30.000.000 đồng/ tọa đàm (mức hỗ trợ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí quản lý)

-          Số lượng: 01 tọa đàm/ mỗi khoa chuyên môn (Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Luật Hành chính, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế)

-          Thời gian tổ chức: Trước ngày 30/11/2012

III. Hỗ trợ việc xây dựng Hồ sơ môn học về quyền con người

-          Mức hỗ trợ: 15.000.000 đồng/ hồ sơ môn học (mức hỗ trợ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí Hội đồng, phí quản lý)

-       Số lượng: 01 hồ sơ môn học/ mỗi khoa chuyên môn (Khoa Luật Luật Hành chính, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế)

-       Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

Trung tâm kính đề nghị các Khoa, các cán bộ, giảng viên có quan tâm đăng ký nội dung hoạt động với Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân đến hết ngày 20/5/2012 qua email: hcrc@hcmulaw.edu.vn hoặc pvtlien@hcmulaw.edu.vn . Việc tuyển chọn các công trình được hỗ trợ sẽ do Phòng Quản lý NCKH & HTQT thông báo đến Quý Thầy cô sau khi có kết quả tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm NCPL QCN, QCD, A808 cơ sở Nguyễn Tất Thành. Số máy nhánh: 182.

Trân trọng!

Nơi nhận: .                                                                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

-    Các đơn vị (thực hiện);

-    Lưu. .                                                                                                                              GIÁM ĐỐC TT NCPL QCN, QCD

.                                                                                                                                                             (đã ký)

.                                                                                                                                                       VÕ VĂN PHÚC


Tin mới:
Tin cũ:

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 07:47)