CHUYÊN MỤC
đăng nhậpKế hoạch hoạt động năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM 2011

Thực hiện các chức năng của Trung tâm, trong năm 2011 Trung tâm thực hiện các hoạt động sau:

1.      Đầu tư cơ sở vật chất

a.       Hoàn thiện trang bị cơ sở vật chất cho Trung tâm nghiên cứu pháp luật quyền con người

b.      Đầu tư một số thiết bị cho Thư viện quyền con người

c.       Bổ sung một số đầu sách tiếng Việt và nước ngoài

2.      Tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người:

a.       Tăng cường năng lực tiếng Anh cho nhân viên, cộng tác viên của Trung tâm để nâng cao khả năng tham khảo tài liệu nước ngoài trong nghiên cứu và giảng dạy

b.      Tổ chức cho các giảng viên, cộng tác viên tham dự các hội thảo, tọa đàm, tập huấn ở Hà Nội

c.       Tổ chức cho các cán bộ, giảng viên, cộng tác viên tham dự các hội thảo, tọa đàm, tập huấn ở nước ngoài

3.      Tổ chức nghiên cứu khoa học về quyền con người, quyền công dân

a.       Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền con người do cá nhân giảng viên, nhóm giảng viên thực hiện

b.      Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền con người do sinh viên thực hiện

4.      Thúc đẩy việc nghiên cứu, học tập pháp luật về quyền con người, quyền công dân trong sinh viên: tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quyền con người trong sinh viên để đẩy mạnh sự quan tâm và tìm hiểu pháp luật về quyền con người trong sinh viên

5.      Tổ chức các kênh trao đổi kết quả nghiên cứu về quyền con người, quyền công dân:

a.       Hỗ trợ xuất bản sách liên quan đến quyền con người

b.      Hỗ trợ xuất bản 02 số chuyên đề của Tạp chí Khoa học pháp lý về quyền con người

c.       Tổ chức các hội thảo cấp trường về quyền con người, quyền công dân

d.      Phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức tọa đàm về quyền con người, quyền công dân

6.      Hoàn thiện tài liệu giảng dạy, học tập liên quan đến pháp luật về quyền con người:

a.      Hỗ trợ viết giáo trình, sách chuyên khảo về quyền con người

b.      Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ các môn học có bổ sung góc nhìn về quyền con người


Tin mới:

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 26 Tháng 2 2013 08:16)