CHUYÊN MỤC
đăng nhậpThông tư của bộ công an số 11/2005/TT-BCA-C11 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 51/CP và nghị định số 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu

 

Tải về máy để xem

.


Tin cũ: