CHUYÊN MỤC
đăng nhậpThông báo

Tuyển chọn NC Khoa học 2012

.   Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2012, ngày 14/06/2012 Trung Tâm Nghiên cứu pháp luật quyền con người và quyền công dân phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tổ chức hội đồng nghiên cứu khoa học để tuyển chọn các công trình nghiên cứu do cán bộ, giảng viên Trường thực hiện ở lĩnh vực quyền con người.

.   Hội đồng tuyển chọn đã tuyển chọn được 30 đề tài nghiên cứu khoa học trong số những đề tài đăng ký của cán bộ, giảng viên theo kế hoạch hoạt động của năm 2012.

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 26 Tháng 6 2012 08:32)

 

Triển khai kế hoạch hoạt động 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

TRUNG TÂM NCPL QCN, QCD

  

Số:   570A /TB-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4  năm 2012

THÔNG BÁO

V/v Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2012

Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm

 

Được sự thống nhất của Ban Giám hiệu về việc Triển khai Kế hoạch năm 2012 nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người, Trung tâm NCPL QCN, QCD phối hợp với Phòng Quản lý NCKH & HTQT thông báo đến các cán bộ, giảng viên trong Nhà trường về các hoạt động cụ thể như sau:

I. Hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền con người của giảng viên
1. Bài viết về quyền con người được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành luật

-          Mức hỗ trợ: 4.000.000 đồng/ bài viết

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 15 bài viết

-          Bài viết phải được đăng tải trong thời gian từ tháng 01/2012 đến trước ngày 05/12/2012

2. Công trình nghiên cứu khoa học
a. Công trình NCKH do cá nhân cán bộ, giảng viên thực hiện

-          Mức hỗ trợ: tối đa 20.000.000 đồng/ đề tài (tùy theo nội dung và chất lượng của từng công trình)

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 10 công trình

b. Công trình NCKH do nhóm cán bộ, giảng viên thực hiện (Mỗi nhóm có ít nhất 3 thành viên)

-          Mức hỗ trợ: tối đa 50.000.000 đồng/ đề tài (tùy theo nội dung và chất lượng của từng công trình, khuyến khích các công trình nghiên cứu thực tiễn và có giá trị ứng dụng cao)

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 06 công trình

Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

Khuyến khích các Công trình NCKH liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp 1992

3. Xuất bản sách về quyền con người

-          Mức hỗ trợ: tối đa 50.000.000 đồng / quyển sách

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 07 quyển sách

-          Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

4. Viết sách chuyên khảo hoặc giáo trình

-          Mức hỗ trợ: tối đa 50.000.000 đồng/ quyển sách

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 01 quyển sách

-          Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

 

II. Hỗ trợ việc trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học về quyền con người thông qua Hội thảo, tọa đàm
1. Hội thảo cấp trường

-          Số lượng: 01 hội thảo

-          Chi phí hỗ trợ bài viết hội thảo: 40.000.000 đồng/ hội thảo

2. Tọa đàm cấp khoa

-          Mức hỗ trợ: 30.000.000 đồng/ tọa đàm (mức hỗ trợ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí quản lý)

-          Số lượng: 01 tọa đàm/ mỗi khoa chuyên môn (Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Luật Hành chính, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế)

-          Thời gian tổ chức: Trước ngày 30/11/2012

III. Hỗ trợ việc xây dựng Hồ sơ môn học về quyền con người

-          Mức hỗ trợ: 15.000.000 đồng/ hồ sơ môn học (mức hỗ trợ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí Hội đồng, phí quản lý)

-       Số lượng: 01 hồ sơ môn học/ mỗi khoa chuyên môn (Khoa Luật Luật Hành chính, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế)

-       Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

Trung tâm kính đề nghị các Khoa, các cán bộ, giảng viên có quan tâm đăng ký nội dung hoạt động với Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân đến hết ngày 20/5/2012 qua email: hcrc@hcmulaw.edu.vn hoặc pvtlien@hcmulaw.edu.vn . Việc tuyển chọn các công trình được hỗ trợ sẽ do Phòng Quản lý NCKH & HTQT thông báo đến Quý Thầy cô sau khi có kết quả tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm NCPL QCN, QCD, A808 cơ sở Nguyễn Tất Thành. Số máy nhánh: 182.

Trân trọng!

Nơi nhận: .                                                                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

-    Các đơn vị (thực hiện);

-    Lưu. .                                                                                                                              GIÁM ĐỐC TT NCPL QCN, QCD

.                                                                                                                                                             (đã ký)

.                                                                                                                                                       VÕ VĂN PHÚC

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 07:47)

 

Thư triệu tập - Hội thảo khoa học (23/12/2011)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
Số:            / ĐHL-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2011

THƯ TRIỆU TẬP

Kính gửi:    Lãnh đạo các đơn vị

Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ quyền quốc gia và vấn đề bảo đảm quyền đánh bắt cá trên biển theo Công ước quốc tế 1982 và pháp luật Việt Nam nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu giữa các học giả, chuyên gia của nhà trường với các cơ quan, đơn vị quan tâm đến chủ đề trên.

  • Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu từ 7h30 ngày 23 tháng 12 năm 2011.
  • Địa điểm: Hội trường A1001, số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM
  • Thành phần được triệu tập tham dự Hội thảo:

-          Tất cả giảng viên của khoa Luật Quốc tế (giảng viên đăng ký tham dự hội thảo cho trợ lý khoa);

-          Các khoa Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Khoa học cơ bản, Khoa Quản trị: mỗi khoa 03 giảng viên;

-          Đại diện lãnh đạo các phòng, ban quan tâm (1 người/ phòng, ban)

-          Sinh viên chính quy Khoa Luật Quốc tế và Chất lượng cao K34, 36: mỗi lớp 15 sinh viên (lớp trưởng chịu trách nhiệm lập danh sách sinh viên tham dự)

Ngoài ra, những cán bộ, giảng viên có quan tâm của các khoa, phòng, ban, sinh viên của các lớp chất lượng cao các khóa được khuyến khích tham gia.

Kính đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên và học viên tham dự đầy đủ, đúng giờ và gửi danh sách tham dự đến Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân qua email hcrc@hcmulaw.edu.vn trước 11h30 ngày 22/12/2011.

Trân trọng.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT, TCHC                                                                      Võ Văn Phúc

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 08:55)

 

Thay đổi thời gian theo thư triệu tập số 2075/ĐHL-TCHC ngày 02/12/2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

Số:        / TB-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian trong Thư triệu tập Số 2075/ĐHL-TCHC ngày 02/12/2011

 

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 – 10/12/2011), Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về quyền con người, quyền công dân và Trung tâm Thông tin – Thư viện phối hợp tổ chức Lễ Giới thiệu website của Trung tâm nghiên cứu pháp luật quyền con người, quyền công dân và Thư viện Nhân quyền (Humanrights Library) tại A.608 Trường Đại học Luật Tp.HCM.

Cùng ngày, Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân tổ chức buổi tọa đàm với chuyên gia Đan Mạch về phương pháp nghiên cứu khoa học đối với các công trình lien quan đến quyền con người.

Trên tinh thần đó, Nhà trường đã ra Thông báo Triệu tập số 2075/ĐHL-TCHC ngày 02/12/2011 về việc triệu tập những cán bộ, giảng viên đã được hỗ trợ nghiên cứu khoa học, xuất bản sách, bài viết về quyền con người tham dự buổi Lễ vào 8h00 sáng ngày 10/12/2011.

Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên Buổi lễ nói trên không thể tổ chức đúng ngày như dự kiến. Vì thế, Nhà trường trân trọng thông báo đến quý Thầy cô về thời gian Buổi lễ được thay đổi như sau:

  • Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 12 năm 2011
  • Địa điểm: Hội trường A.905, Số 02 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM
  • Thành phần: Theo thư triệu tập.

Kính đề nghị Quý Thầy Cô tham dự đầy đủ, đúng giờ và xác nhận sự tham gia với Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân chậm nhất vào lúc 15h ngày 09/12/2011 tại email: hcrc@hcmulaw.edu.vn

Trân trọng.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

-          Như trên;                                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG

-          Phòng TCHC;

-          Lưu

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 06 Tháng 12 2011 09:56)

 

Danh sách Giảng viên được triệu tập dự lễ giới thiệu website và dự buổi tọa đàm về Quyền con người

THƯ TRIỆU TẬP

Kính gửi:        - Lãnh đạo các đơn vị trong trường

 

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 – 10/12/2011), Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về quyền con người, quyền công dân và Trung tâm Thông tin – Thư viện phối hợp tổ chức Lễ Giới thiệu website của Trung tâm nghiên cứu pháp luật quyền con người, quyền công dân và Thư viện Nhân quyền (Humanrights Library) tại A.608 Trường Đại học Luật Tp.HCM.

Cùng ngày, Trường đại học Luật TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm phương pháp nghiên cứu khoa học về quyền con người với các chuyên gia Đan Mạch hỗ trợ kỹ thuật của dự án.

  • Thời gian: 8h00 ngày 10 tháng 12 năm 2011
  • Địa điểm: Hội trường A.905, số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM
  • Thành phần được triệu tập tham dự: Các giảng viên đã được hỗ trợ nghiên cứu khoa học, xuất bản sách, bài viết về quyền con người (danh sách kèm theo)

Các giảng viên tham dự buổi tọa đàm chuẩn bị trước những nội dung nghiên cứu khoa học về quyền con người đang thực hiện, những kinh nghiệm thu được trong quá trình nghiên cứu và những khó khăn cần trao đổi với chuyên gia nước ngoài.

Kính đề các cán bộ, giảng viên tham dự đầy đủ, đúng giờ và báo về Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân hạn chót ngày 06/12/2011 tại email: hcrc@hcmulaw.edu.vn.

Trân trọng.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

-          Như trên;                                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG

-          Phòng TCHC;                                                                                  (Đã ký)

-          Lưu                                                                                              Võ Văn Phúc


 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐƯỢC TRIỆU TẬP NGÀY 10/12/2011

(Đính kèm thư triệu tập số: 2075/ĐHL-TCHC ngày 02/12/2011)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1.

Nguyễn Văn Tiến

Khoa Luật Dân sự

2.

Đinh Thị Chiến

Khoa Luật Dân sự

3.

Bùi Thị Kim Ngân

Khoa Luật Dân sự

 

4.

Đoàn Công Yên

Khoa Luật Dân sự

 

5.

Đặng Thanh Hoa

Khoa Luật Dân sự

 

6.

Vũ Văn Nhiêm

Khoa Luật Hành chính

 

7.

Đỗ Minh Khôi

Khoa Luật Hành chính

 

8.

Đinh Thị Cẩm Hà

Khoa Luật Hành chính

 

9.

Thái Thị Tuyết Dung

Khoa Luật Hành chính

 

10.

Phạm Thị Ngọc Huyên

Khoa Luật Hành chính

 

11.

Trần Quang Trung

Khoa Luật Hành chính

 

12.

Dương Hồng Thị Phi Phi

Khoa Luật Hành chính

 

13.

Phạm Thị Phương Thảo

Khoa Luật Hành chính

 

14.

Cao Vũ Minh

Khoa Luật Hành chính

 

15.

Nguyễn Văn Trí

Khoa Luật Hành chính

 

16.

Nguyễn Mạnh Hùng

Khoa Luật Hành chính

 

17.

Lưu Đức Quang

Khoa Luật Hành chính

 

18.

Lương Thị Mỹ Quỳnh

Khoa Luật Hình sự

 

19.

Vũ Thị Thúy

Khoa Luật Hình sự

 

20.

Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh

Khoa Luật Hình sự

 

21.

Lê Vũ Huy

Khoa Luật Hình sự

 

22.

Trần Thanh Thảo

Khoa Luật Hình sự

 

23.

Nguyễn Thị Bích Mai

Khoa Luật Hình sự

 

24.

Lê Thị Nam Giang

Khoa Luật Quốc tế

 

25.

Ngô Hữu Phước

Khoa Luật Quốc tế

 

26.

Phạm Trí Hùng

Khoa Luật Thương mại

 

Lần cập nhật cuối (Thứ hai, 05 Tháng 12 2011 07:41)

 
Các bài viết khác...