CHUYÊN MỤC
đăng nhậpThông báo

Mời đăng ký tham dự Hội thảo "Sửa đổi Bộ luật Dân sự 2005: Các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài"

Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo “Sửa đổi Bộ luật Dân sự 2005: Các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài” .

Hội thảo sẽ được tổ chức vào sáng ngày 17/11/2012 tại Hội trường A.1002 Trường Đại học Luật TP.HCM. Hội thảo tập trung vào các vấn đề: phân tích các quy định của BLDS về điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài - đánh giá những mặt thành công và hạn chế; phân tích việc áp dụng các quy định đó trên thực tế; đề xuất các kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các quy định của BLDS về điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Hội thảo quy tụ sự tham gia của nhiều giảng viên, trọng tài viên, chuyên gia về luật Thương mại quốc tế và Tư pháp quốc tế.

Phí đăng ký tham dự: 100.000 đồng/ người. Liên hệ đăng ký : Trước 17h00 ngày 15/11/2012 tại Phòng A808, Trường ĐH Luật TP.HCM (số 2 Nguyễn Tất Thành, P12, quận 4) Hoặc qua điện thoại: 08.39400989(182), email: hcrc@hcmulaw.edu.vn

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 09 Tháng 11 2012 06:46)

 

Thông báo mời viết tham luận cho Hội thảo cấp trường

 

Tải về máy để xem

.

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 28 Tháng 8 2012 01:57)

 

Tuyển chọn NC Khoa học 2012

.   Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2012, ngày 14/06/2012 Trung Tâm Nghiên cứu pháp luật quyền con người và quyền công dân phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tổ chức hội đồng nghiên cứu khoa học để tuyển chọn các công trình nghiên cứu do cán bộ, giảng viên Trường thực hiện ở lĩnh vực quyền con người.

.   Hội đồng tuyển chọn đã tuyển chọn được 30 đề tài nghiên cứu khoa học trong số những đề tài đăng ký của cán bộ, giảng viên theo kế hoạch hoạt động của năm 2012.

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 26 Tháng 6 2012 08:32)

 

Triển khai kế hoạch hoạt động 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

TRUNG TÂM NCPL QCN, QCD

  

Số:   570A /TB-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4  năm 2012

THÔNG BÁO

V/v Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2012

Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm

 

Được sự thống nhất của Ban Giám hiệu về việc Triển khai Kế hoạch năm 2012 nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người, Trung tâm NCPL QCN, QCD phối hợp với Phòng Quản lý NCKH & HTQT thông báo đến các cán bộ, giảng viên trong Nhà trường về các hoạt động cụ thể như sau:

I. Hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền con người của giảng viên
1. Bài viết về quyền con người được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành luật

-          Mức hỗ trợ: 4.000.000 đồng/ bài viết

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 15 bài viết

-          Bài viết phải được đăng tải trong thời gian từ tháng 01/2012 đến trước ngày 05/12/2012

2. Công trình nghiên cứu khoa học
a. Công trình NCKH do cá nhân cán bộ, giảng viên thực hiện

-          Mức hỗ trợ: tối đa 20.000.000 đồng/ đề tài (tùy theo nội dung và chất lượng của từng công trình)

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 10 công trình

b. Công trình NCKH do nhóm cán bộ, giảng viên thực hiện (Mỗi nhóm có ít nhất 3 thành viên)

-          Mức hỗ trợ: tối đa 50.000.000 đồng/ đề tài (tùy theo nội dung và chất lượng của từng công trình, khuyến khích các công trình nghiên cứu thực tiễn và có giá trị ứng dụng cao)

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 06 công trình

Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

Khuyến khích các Công trình NCKH liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp 1992

3. Xuất bản sách về quyền con người

-          Mức hỗ trợ: tối đa 50.000.000 đồng / quyển sách

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 07 quyển sách

-          Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

4. Viết sách chuyên khảo hoặc giáo trình

-          Mức hỗ trợ: tối đa 50.000.000 đồng/ quyển sách

-          Số lượng hỗ trợ: tối đa 01 quyển sách

-          Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

 

II. Hỗ trợ việc trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học về quyền con người thông qua Hội thảo, tọa đàm
1. Hội thảo cấp trường

-          Số lượng: 01 hội thảo

-          Chi phí hỗ trợ bài viết hội thảo: 40.000.000 đồng/ hội thảo

2. Tọa đàm cấp khoa

-          Mức hỗ trợ: 30.000.000 đồng/ tọa đàm (mức hỗ trợ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí quản lý)

-          Số lượng: 01 tọa đàm/ mỗi khoa chuyên môn (Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Luật Hành chính, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế)

-          Thời gian tổ chức: Trước ngày 30/11/2012

III. Hỗ trợ việc xây dựng Hồ sơ môn học về quyền con người

-          Mức hỗ trợ: 15.000.000 đồng/ hồ sơ môn học (mức hỗ trợ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí Hội đồng, phí quản lý)

-       Số lượng: 01 hồ sơ môn học/ mỗi khoa chuyên môn (Khoa Luật Luật Hành chính, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế)

-       Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2012

Trung tâm kính đề nghị các Khoa, các cán bộ, giảng viên có quan tâm đăng ký nội dung hoạt động với Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân đến hết ngày 20/5/2012 qua email: hcrc@hcmulaw.edu.vn hoặc pvtlien@hcmulaw.edu.vn . Việc tuyển chọn các công trình được hỗ trợ sẽ do Phòng Quản lý NCKH & HTQT thông báo đến Quý Thầy cô sau khi có kết quả tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm NCPL QCN, QCD, A808 cơ sở Nguyễn Tất Thành. Số máy nhánh: 182.

Trân trọng!

Nơi nhận: .                                                                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

-    Các đơn vị (thực hiện);

-    Lưu. .                                                                                                                              GIÁM ĐỐC TT NCPL QCN, QCD

.                                                                                                                                                             (đã ký)

.                                                                                                                                                       VÕ VĂN PHÚC

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 07:47)

 

Thư triệu tập - Hội thảo khoa học (23/12/2011)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
Số:            / ĐHL-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2011

THƯ TRIỆU TẬP

Kính gửi:    Lãnh đạo các đơn vị

Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ quyền quốc gia và vấn đề bảo đảm quyền đánh bắt cá trên biển theo Công ước quốc tế 1982 và pháp luật Việt Nam nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu giữa các học giả, chuyên gia của nhà trường với các cơ quan, đơn vị quan tâm đến chủ đề trên.

  • Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu từ 7h30 ngày 23 tháng 12 năm 2011.
  • Địa điểm: Hội trường A1001, số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM
  • Thành phần được triệu tập tham dự Hội thảo:

-          Tất cả giảng viên của khoa Luật Quốc tế (giảng viên đăng ký tham dự hội thảo cho trợ lý khoa);

-          Các khoa Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Khoa học cơ bản, Khoa Quản trị: mỗi khoa 03 giảng viên;

-          Đại diện lãnh đạo các phòng, ban quan tâm (1 người/ phòng, ban)

-          Sinh viên chính quy Khoa Luật Quốc tế và Chất lượng cao K34, 36: mỗi lớp 15 sinh viên (lớp trưởng chịu trách nhiệm lập danh sách sinh viên tham dự)

Ngoài ra, những cán bộ, giảng viên có quan tâm của các khoa, phòng, ban, sinh viên của các lớp chất lượng cao các khóa được khuyến khích tham gia.

Kính đề nghị các đơn vị cử cán bộ, giảng viên và học viên tham dự đầy đủ, đúng giờ và gửi danh sách tham dự đến Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân qua email hcrc@hcmulaw.edu.vn trước 11h30 ngày 22/12/2011.

Trân trọng.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT, TCHC                                                                      Võ Văn Phúc

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 08:55)

 
Các bài viết khác...