CHUYÊN MỤC
đăng nhậpKế hoạch làm việc

Kế hoạch hoạt động năm 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM 2013

Được sự thống nhất của Ban Giám hiệu về việc Triển khai Kế hoạch năm 2013 và nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người; Trung tâm NCPL QCN, QCD phối hợp với Phòng Quản lý NCKH & HTQT thông báo đến các Khoa, Phòng, Trung tâm và cán bộ, giảng viên trong Nhà trường về các hoạt động cụ thể như sau:

I. Hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền con người của giảng viên

1. Bài viết về quyền con người được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành luật

-         Mức hỗ trợ: 4.000.000 đồng/ bài viết

-         Số lượng hỗ trợ: tối đa 15 bài viết

-         Bài viết phải được đăng tải trong thời gian từ tháng 01/01/2013 đến trước ngày 05/12/2013

2. Công trình nghiên cứu khoa học

a. Công trình NCKH do cá nhân cán bộ, giảng viên thực hiện

-         Mức hỗ trợ tối đa: 30.000.000 đồng/ đề tài (mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đề tài tùy theo nội dung và chất lượng của từng công trình và do Hội đồng xác định)

-         Số lượng hỗ trợ: tối đa 05 công trình

-         Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: trước ngày 30/11/2013

b. Công trình NCKH do nhóm cán bộ, giảng viên thực hiện (Mỗi nhóm có ít nhất 3 thành viên)

-         Mức hỗ trợ tối đa: 55.000.000 đồng/ đề tài (mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đề tài phụ thuộc vào nội dung và chất lượng của từng công trình và do Hội đồng xác định, khuyến khích các công trình nghiên cứu thực tiễn và có giá trị ứng dụng cao)

-         Số lượng hỗ trợ: tối đa 10 công trình

-         Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: trước ngày 30/11/2013

3. Xuất bản sách về quyền con người

-         Mức hỗ trợ: tối đa 55.000.000 đồng / quyển sách

-         Số lượng hỗ trợ: tối đa 10 quyển sách

-         Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: trước ngày 30/11/2013

4. Viết sách chuyên khảo hoặc giáo trình

-         Mức hỗ trợ: tối đa 60.000.000 đồng/ quyển sách

-         Số lượng hỗ trợ: tối đa 01 quyển sách

-         Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: trước ngày 30/11/2013

 

II. Hỗ trợ việc trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học về quyền con người thông qua Hội thảo, tọa đàm

1. Hội thảo cấp trường

-         Số lượng: 01 hội thảo

-         Chi phí hỗ trợ bài viết hội thảo: 40.000.000 đồng/ hội thảo

2. Tọa đàm cấp khoa

-         Mức hỗ trợ: 30.000.000 đồng/ tọa đàm (mức hỗ trợ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí quản lý)

-         Số lượng: 01 tọa đàm/mỗi khoa chuyên môn (Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Luật Hành chính, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế và Tổ bộ môn Quản trị - Luật)

-         Thời gian tổ chức: trước ngày 30/11/2013

 

III. Hỗ trợ việc xây dựng Hồ sơ môn học về quyền con người

-         Mức hỗ trợ: 15.000.000 đồng/ hồ sơ môn học

-      Số lượng: 01 hồ sơ môn học/ mỗi khoa chuyên môn (Khoa Luật Luật Hành chính, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế)

-      Thời gian hoàn thành và bàn giao sản phẩm: Trước ngày 30/11/2013

Trung tâm kính đề nghị các Khoa, các cán bộ, giảng viên có quan tâm đăng ký nội dung hoạt động với Trung tâm NCPL quyền con người, quyền công dân đến hết ngày 4/3/2013 qua email: hcrc@hcmulaw.edu.vn hoặc pvtlien@hcmulaw.edu.vn.

Để biết thêm chi tiết, xin Quý Thầy, Cô vui lòng liên hệ: Trung tâm NCPL QCN, QCD, A808 cơ sở Nguyễn Tất Thành. Số máy nhánh: 182.

Trân trọng!

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 26 Tháng 2 2013 08:16)

 

Kế hoạch hoạt động năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM 2011

Thực hiện các chức năng của Trung tâm, trong năm 2011 Trung tâm thực hiện các hoạt động sau:

1.      Đầu tư cơ sở vật chất

a.       Hoàn thiện trang bị cơ sở vật chất cho Trung tâm nghiên cứu pháp luật quyền con người

b.      Đầu tư một số thiết bị cho Thư viện quyền con người

c.       Bổ sung một số đầu sách tiếng Việt và nước ngoài

2.      Tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người:

a.       Tăng cường năng lực tiếng Anh cho nhân viên, cộng tác viên của Trung tâm để nâng cao khả năng tham khảo tài liệu nước ngoài trong nghiên cứu và giảng dạy

b.      Tổ chức cho các giảng viên, cộng tác viên tham dự các hội thảo, tọa đàm, tập huấn ở Hà Nội

c.       Tổ chức cho các cán bộ, giảng viên, cộng tác viên tham dự các hội thảo, tọa đàm, tập huấn ở nước ngoài

3.      Tổ chức nghiên cứu khoa học về quyền con người, quyền công dân

a.       Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền con người do cá nhân giảng viên, nhóm giảng viên thực hiện

b.      Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học về quyền con người do sinh viên thực hiện

4.      Thúc đẩy việc nghiên cứu, học tập pháp luật về quyền con người, quyền công dân trong sinh viên: tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quyền con người trong sinh viên để đẩy mạnh sự quan tâm và tìm hiểu pháp luật về quyền con người trong sinh viên

5.      Tổ chức các kênh trao đổi kết quả nghiên cứu về quyền con người, quyền công dân:

a.       Hỗ trợ xuất bản sách liên quan đến quyền con người

b.      Hỗ trợ xuất bản 02 số chuyên đề của Tạp chí Khoa học pháp lý về quyền con người

c.       Tổ chức các hội thảo cấp trường về quyền con người, quyền công dân

d.      Phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức tọa đàm về quyền con người, quyền công dân

6.      Hoàn thiện tài liệu giảng dạy, học tập liên quan đến pháp luật về quyền con người:

a.      Hỗ trợ viết giáo trình, sách chuyên khảo về quyền con người

b.      Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ các môn học có bổ sung góc nhìn về quyền con người

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 26 Tháng 2 2013 08:16)