TRA CỨU TÀI LIỆU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
STT Loại tài liệu Tên tài liệu Tác giả Năm thực hiện Từ khóa Nhóm thực hiện    
81 NCKH Trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Trần Thanh Bình 2009 Tố tụng hình sự Sinh viên    
82 NCKH Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tổn thất về tinh thần theo pháp luật hiện hành Nguyễn Văn Huy 2010 Bồi thường thiệt hại,Luật Dân sự Sinh viên    
83 NCKH Tranh tụng trong Tố tụng Hình sự - Lý luận và thực tiễn Trần Thị Thanh Hằng 2009 Tố tụng hình sự Sinh viên    
84 NCKH Tranh tụng và vấn đề bảo đảm tính tranh tụng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự Hồ Thị Minh 2010 Tố tụng hình sự Sinh viên    
85 NCKH Trưng cầu ý dân: Lý luận và thực tiễn Phạm Thị Minh Hiếu 2008 Hiến pháp Sinh viên    
86 NCKH Truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội - Những vấn đề lý luận và thực tiễn Võ Thị Hồng Hạnh 2009 Tố tụng hình sự Sinh viên    
87 NCKH Vấn đề quyền con người của người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam Th.S Bùi Thị Kim Ngân,TS. Lê Thị Thúy Hương,Th.S Đinh Thị Chiến,Đoàn Công Yên 2010 Luật lao động,Luật Dân sự Giảng viên    
88 NCKH Xã hội hóa công chứng dưới góc độ pháp luật hành chính Lê Huỳnh Trang 2009 Luật hành chính Sinh viên    
89 NCKH Xét hỏi và nâng cao tính tranh tụng trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Tòa án Cao Thị Mi Sa 2009 Tố tụng hình sự Sinh viên    
 
<< Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5