TRA CỨU TÀI LIỆU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
STT Loại tài liệu Tên tài liệu Tác giả Năm thực hiện Từ khóa Nhóm thực hiện    
61 NCKH Quyền phụ nữ - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn Th.S Phạm Thị Phương Thảo 2010 Luật hành chính,Quyền nhân thân Giảng viên    
62 NCKH Quyền phụ nữ trong pháp luật hôn nhân - gia đình thời Lê thế kỷ XV Trần Thế Khanh 2010 Lịch sử Nhà nước và pháp Luật Sinh viên    
63 NCKH Quyền phụ nữ trong pháp luật thời Lê Sơ (Thế kỷ XV) – Những kinh nghiệm cần kế thừa Th.S Trần Quang Trung 2010 Lịch sử Nhà nước và pháp Luật Giảng viên    
64 NCKH Quyền tiếp cận thông tin - Lý luận và thực tiễn Th.S Thái Thị Tuyết Dung 2009 Luật hành chính Giảng viên    
65 NCKH Quyền tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật môi trường Nguyễn Ngọc Hồng Phượng 2010 Luật môi trường Sinh viên    
66 NCKH Quyền trẻ em - Những khía cạnh pháp lý và thực tiễn Nguyễn Quốc Song Toàn 2010 Quyền trẻ em,Luật hành chính Sinh viên    
67 NCKH Quyền tự do báo chí ở Mỹ và một số giá trị tham khảo đối với Việt Nam TS. Vũ Văn Nhiêm 2009 Hiến pháp,Luật Quốc tế Giảng viên    
68 NCKH Sexual Minority Rights and Perspective of Vietnamese Legislation on this issue Mai Thị Ngọc Anh 2010 Khác Sinh viên    
69 NCKH Sự kế thừa và phát triển các giá trị của chế định Nghị viện nhân dân theo Hiến pháp năm 1946 trong các Hiến pháp Việt Nam: 1959, 1980, 1992 Dương Hồng Thị Phi Phi 2008 Hiến pháp Sinh viên    
70 NCKH Sự tham gia của đại diện gia đình, nhà trường, tổ chức trong quá trình giải quyết vụ án hình sự do người chưa thành niên thực hiện Chu Thị Hương 2009 Tố tụng hình sự Sinh viên    
71 NCKH Sự tham gia của người bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự Phan Thị Nga 2010 Tố tụng hình sự Sinh viên    
72 NCKH Tác động của việc bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm đến quyền bảo vệ sức khỏe Th.S Lê Thị Nam Giang 2009 Sở hữu trí tuệ Giảng viên    
73 NCKH Tập quán pháp – Lý luận và thực tiễn (Phần: Mối quan hệ giữa nhân quyền và tập quán pháp) Th.S Phan Nhật Thanh 2010 Nhà nước và pháp luật Giảng viên    
74 NCKH Thể chế hóa Luật Quốc tế về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành Lê Thị Bích 2009 Hiến pháp,Luật Quốc tế Sinh viên    
75 NCKH Thực tiễn bảo đảm quyền có người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam và những đề xuất hoàn thiện Lương Thị Mỹ Quỳnh 2010 Tố tụng hình sự Giảng viên    
76 NCKH Tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước cấp Huyện Huỳnh Thu Thảo 2009 Luật hành chính Sinh viên    
77 NCKH Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp với việc đảm bảo quyền con người Th.S Lê Thị Hải Châu 2009 Luật hành chính Giảng viên    
78 NCKH Tổ chức và hoạt động của văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Thực trạng và đổi mới Nguyễn Viết Xuân 2009 Luật hành chính Sinh viên    
79 NCKH Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp Huyện Lữ Phan Mỹ Linh 2009 Luật hành chính Sinh viên    
80 NCKH Tội buôn bán người trong Luật Hình sự Việt Nam Lê Đức Phương 2010 Luật Hình Sự Sinh viên    
 
<< Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Next >>