TRA CỨU TÀI LIỆU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
STT Loại tài liệu Tên tài liệu Tác giả Năm thực hiện Từ khóa Nhóm thực hiện    
41 NCKH Nội dung và phương pháp giảng dạy môn học pháp luật Quốc tế về quyền con người Khoa Luật quốc tế 2009 Luật Quốc tế Giảng viên    
42 NCKH Nội luật hóa các điều ước quốc tế về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành Võ Thị Luyến 2010 Công pháp quốc tế Sinh viên    
43 NCKH Oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra – Vấn đề quyền con người Bùi Viết Nguyên 2010 Bồi thường thiệt hại,Tố tụng hình sự Sinh viên    
44 NCKH Pháp luật hành chính về quyền của người chưa thành niên Lê Thị Ngọc Thanh 2010 Luật hành chính,Quyền nhân thân Sinh viên    
45 NCKH Pháp luật hành chính về quyền của phụ nữ Phạm Thị Phương Thảo 2010 Luật hành chính,Quyền nhân thân Sinh viên    
46 NCKH Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm phá hoại hòa bình, chống loài người, tội phạm chiến tranh và vấn đề bảo vệ quyền con người TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 2010 Luật Hình Sự,Luật Quốc tế Giảng viên    
47 NCKH Pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam - Thực trạng và một số kiến nghị Phạm Thị Ngọc Tân 2009 Hiến pháp,Luật hành chính,Tôn giáo Sinh viên    
48 NCKH Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức tại thành phố Cần Thơ - Thực trạng và đổi mới Phạm Văn Hiểu 2008 Giáo dục,Luật hành chính Sinh viên    
49 NCKH Quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hành nghề Luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay Đỗ Hà Hồng 2008 Luật hành chính Sinh viên    
50 NCKH Quản lý Nhà nước đối với giáo viên các trường công lập thuộc ngành Giáo dục và đào tạo Tạ Thị Minh Thư 2009 Giáo dục,Luật hành chính Sinh viên    
51 NCKH Quản lý Nhà nước về định giá đất và bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi đất tại thành phố Cần Thơ Hồ Minh Hà 2008 Luật đất đai,Luật hành chính Sinh viên    
52 NCKH Quản lý Nhà nước về lập thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Phước 2009 Luật hành chính Sinh viên    
53 NCKH Quản lý Nhà nước về văn hóa của chính quyền Huyện (Từ thực tiễn huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang) Nguyễn Văn Phụng 2008 Luật hành chính Sinh viên    
54 NCKH Quyền con người dưới góc nhìn của Luật Hiến pháp và Luật hành chính Khoa Luật hành chính 2009 Hiến pháp,Luật hành chính Giảng viên    
55 NCKH Quyền con người trong Hiến pháp Hoa Kỳ - Một số giá trị tham khảo đối với Việt Nam Th.S Nguyễn Văn Trí 2009 Hiến pháp Giảng viên    
56 NCKH Quyền con người trong Luật Quốc tế và thực trạng các quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam hiện nay Lê Tấn Phát 2009 Luật Dân sự,Luật hành chính,Luật Quốc tế Sinh viên    
57 NCKH Quyền con người trong pháp luật thời Lê (Thế kỷ XV) Trịnh Thị Hằng 2010 Lịch sử Nhà nước và pháp Luật Sinh viên    
58 NCKH Quyền con người về chính trị thời Lê Sơ (Thế kỷ XV) - Những giá trị cần kế thừa Đặng Thái Phong 2009 Lịch sử Nhà nước và pháp Luật Sinh viên    
59 NCKH Quyền dân sự và chính trị trong pháp luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam Đinh Văn Đoàn 2009 Luật Dân sự,Luật hành chính,Luật Quốc tế Sinh viên    
60 NCKH Quyền được thông tin của công dân - Những vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Từ Minh Toàn 2010 Luật hành chính Sinh viên    
 
<< Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Next >>