TRA CỨU TÀI LIỆU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
STT Loại tài liệu Tên tài liệu Tác giả Năm thực hiện Từ khóa Nhóm thực hiện    
21 NCKH Đảm bảo quyền con người của người bị tạm giữ, bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự Đoàn Văn Thuận 2010 Tố tụng hình sự Sinh viên    
22 NCKH Đảm bảo quyền con người của người khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Thân Thị Thu Hiệp 2010 Luật Dân sự,Quyền nhân thân,Giáo dục Giảng viên    
23 NCKH Đảm bảo quyền con người trong lịch sử lập hiến Việt Nam Võ Thị Lan Anh 2008 Hiến pháp Sinh viên    
24 NCKH Đảm bảo quyền con người trong tố tụng hình sự Việt Nam PSG. TS. Nguyễn Thái Phúc 2009 Tố tụng hình sự Giảng viên    
25 NCKH Đảm bảo quyền dân chủ trong lịch sử lập hiến Việt Nam Đoàn Thị Mỹ Vân 2008 Hiến pháp Sinh viên    
26 NCKH Đổi mới công tác giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Từ thực tiễn của UBND thành phố Cần Thơ) Trần Thị Ngọc Dung 2008 Tố tụng hành chính,Luật hành chính Sinh viên    
27 NCKH Hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự về việc bảo vệ người chưa thành niên – dưới góc độ là nạn nhân trong các vụ án hình sự Phạm Ngọc Tuyền 2010 Luật Hình Sự,Tố tụng hình sự Sinh viên    
28 NCKH Hoàn thiện pháp luật về trình tự xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Tán Lê Thảo Duyên 2009 Tố tụng hình sự Sinh viên    
29 NCKH Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ - Thực trạng và đổi mới Nguyễn Hoàng 2008 Luật hành chính Sinh viên    
30 NCKH Luật nhân đạo quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng Vũ Thị Thu Trang 2010 Luật Quốc tế Sinh viên    
31 NCKH Một số vấn đề cơ bản vế quyền con người và cơ chế bảo vệ quyền con người theo pháp luật quốc tế Dâu Huỳnh Phúc Phi 2010 Luật Quốc tế Sinh viên    
32 NCKH Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn trong việc đảm bảo quyền về việc làm của người khuyết tật ở Việt Nam Đinh Thị Cẩm Hà 2010 Luật hành chính Giảng viên    
33 NCKH Một số vấn đề về quyền tự do thông tin - Kinh nghiệm cho việc ban hành luật tiếp cận thông tin ở Việt Nam từ thực tiễn nước Mỹ Phạm Đại Anh Tuấn 2009 Luật hành chính,Luật Quốc tế Sinh viên    
34 NCKH Người bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự Nguyễn Thị Liên 2009 Tố tụng hình sự Sinh viên    
35 NCKH Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự Dương Khánh Lộc 2010 Tố tụng dân sự Sinh viên    
36 NCKH Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại Nguyễn Thị Phương 2010 Pháp luật kinh doanh - thương mại Sinh viên    
37 NCKH Nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự và cơ chế bảo đảm thực hiện Dương Thị Thanh Hiếu 2009 Tố tụng hình sự Sinh viên    
38 NCKH Nhân tố con người trong pháp luật nhà Lê thế kỷ XV Th.S Phạm Thị Ngọc Huyên 2010 Lịch sử Nhà nước và pháp Luật Giảng viên    
39 NCKH Nhân tố pháp quyền trong Hiến pháp 1946 và sự kế thừa trong lịch sử lập hiến Việt Nam Lê Đỗ Cường 2010 Hiến pháp Sinh viên    
40 NCKH Những biện pháp pháp lý đảm bảo quyền con người trong lịch sử lập hiến Việt Nam Lê Thị Mơ 2008 Hiến pháp Sinh viên    
 
<< Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Next >>